ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Загальні положення

Управління сайтом http://www.nsokolikova.com(далі –«Сайт») здійснюється ФОП Соколикова-Тулєй Наталія Олегівна, РНОКПП 2773616164, фізичною особою, щозареєстрована і дієвідповідно до вимог законодавства України (далі - «Компанія» або “ми”).

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі -“Політика”) пояснює, як Компанія збирає, використовує, передає, зберігає персональні дані, які ми автоматично отримуємо, коли ви використовуєте Сайт, або які можуть бути безпосередньо надані нам вами за допомогою Сайту.

Цим ви також надаєте згоду на обробку своїх персональнихданих та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст.ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Відвідуючи Сайт, ви приймаєте нашу Політику та дозволяєтеКомпаніїзбирати, використовувати і розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, що вказані нижче.

Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є ФОП Соколикова-Тулєй Наталія Олегівна.

При використанні користувачем Сайту Компанія здійснює обробку даних користувача, а саме:
- даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;
- файли cookie;
- ір-адреси;
- параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номерконтактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечуєфункціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Русанівська набережна, 10/1.

Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях:
-полегшення користування сайтом в майбутньому,
-обліку інтересів і переваг при здійсненні редакторськоїполітики,
-дослідження та аналізу поведінки та вподобань , в тому числі для роботи з контрагентами в сфері реклами,
-обміну інформацією/новинами;
-на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції прозахист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Продержавну підтримку засобів 3 масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Правил використання сайту та інших актів, що регулюють діяльність Компанії

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

При роботі Сайту використовуються файли Сookie

Cookie –цетекстовийфайлабофайли, щомістятьневеликийобсягінформації, якінадсилаютьсявеб-браузеруізберігаютьсянапристроїкористувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільнийтелефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідуєСайт. Файли Сookie допомагають виміряти ефективність Сайту,вдосконалити та налаштувати контент, зробити використання Сайтузручнішим для вас.

Файли Сookie, які ми використовуємо:

Сесійні файли Сookie. Ці файли Сookie існують лише протягом сеансу.Вони зникнуть з вашого пристрою, коли ви вимкнете його або закриєтевеб-переглядач.

Постійні файли Сookie. Ці файли Сookie залишаються на вашомукомп’ютері навіть після закриття веб-переглядача або вимкненняпристрою. Вони активуються щоразу, коли ви відвідуєте Сайт і маютьунікальний ідентифікатор. Це необхідно дляіндивідуалізаціїфункціоналу Сайту, наприклад, збереження бажаної для вас мови. Задопомогою такої ідентифікації ми визначаємо, що це той самийкористувач, але вона не дає нам можливості встановити, хто це,івизначити вашу особу.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детальногоаналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Instagram, Facebook, Twitter, AlphabetInc., Gemius та інші.

Наведене як приклад компанії можуть використовувати файли Cookie на пристрої користувача, підчас роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів Cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/ru.html;
TNS Україна: https://tns-ua.com/konfidentsialnost
Gemius: http://www.gemius.com.ua/politika-konfidencialnosti.html;
Bigmir: http://info.bigmir.net/privacy_policy

Управлінняфайлами cookie

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити, скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

MicrosoftEdge —https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatementMozillaFirefox —https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookiesGoogle
Chrome —https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
Opera —http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
Safari for macOS —https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Важливо:

●конфігураціяналаштуванняфайлів cookie длявеб-браузерівмобільнихпристроївможевідрізнятися;
●вартонагадати, щоповноціннароботазСайтомдоступнатількипривикористанніфайлів cookie;
●відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісівСайту.
Щоб звернутися до Компанії з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення по електронній пошті на natuszka777@gmail.com.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Безпека неповнолітніх

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках,викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів длязахисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті

Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.

Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпеченняконфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочення або відмову удоступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

Права суб'єкта персональних даних

Компанія доводить до Вашого відома про Ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
●знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
●отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
●на доступ до своїх персональних даних;
●отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
●пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональнихданих;
●пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
●на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичноїособи;
●звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
●застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
●вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час наданнязгоди;
●відкликати згоду на обробку персональних даних;
●знати механізм автоматичної обробки персональнихданих;
●на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Якщо ви знаходитесь на території ЄС, заGDPR (Загального регламенту про захист персональних даних) ви маєте право:
●вимагати надання доступу до ваших персональних даних, які нами зберігаються, їх видалення абовиправлення;
●бути поінформованими, яка обробка ваших персональних даних відбувається;
●обмежувати обробку ваших персональних даних;
●на портативність ваших персональних даних;
●подати скаргу до відповідного наглядового органу.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були вами надана Компанії відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь-ласка, звертайтеся до Компанії за адресою: natuszka777@gmail.com.

Внесення змін до Політики

Ми можемо вносити зміни у цю Політику в будь-який час, публікуючи зміни на Сайті. Просимо вас час від часу ознайомлюватись із цією Політикою для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

Зв’язок

Ви можете звернутись із запитаннями щодо цієї Політики конфіденційності та/або щодо обробки ваши персональних даних у зв’язку із використанням нашого Сайту у будь-який час, надіславши повідомлення за адресою: natuszka777@gmail.com.